Podmínky použití

 

Tyto Podmínky použití vyhrazují podmínky, za kterých Besthoteloffers BV, KvK 56982879  (my, nás or naši) poskytuje přístup k Internetové stránce a Informacím.

 

1. Definice

V těchto Podmínkách použití:

Informace znamená veškeré informace dostupné z těchto webových stránek včetně:

 1. obsazenost hotelu;

 2. ceny hotelových pokojů;

 3. popisy a fotografie hotelů;

 4. vybavení hotelů;

 5. recenze zákazníků; a

 6. editorial;

Povolený účel znamená použití pro účel porovnávání hotelových cen a služeb ve spojení s prováděním rezervací a/nebo organizací cest, vyjma re-publikace či přidáváním informací či jakékoliv jejich části zákazníkům jakýmkoliv elektronickým způsobem;

Nabídka třetí strany znamená zboží a služby nabízené k prodeji třetí stranou;

Internetová stránka znamená stránky umístěné na BestHotelOffers.net.

 

2. Přístup

Přístupem na tyto stránky:

 1. souhlasíte s těmito podmínkami; a

 2. prohlašujete, že jste dosáhli věku 18 let.

 

3. Zakázané činnosti

Není zejména povoleno:

 1. reprodukovat v materiální formě, publikovat, veřejně publikovat, předávat veřejnosti, či adaptovat jakékoliv Informace či jejich části za jiným, než Povoleným účelem

 2. získat či monitorovat Informace či jejich části použitím roborů, spiderů, scraperů či jakýchkoliv jiných automatických programů bez našeho předchozího písemného svolení;

 3. porušovat zákazy použití robotů pro vyloučení záhlaví na Internetové stránce, či obcházení jakýchkoliv opatření pro zabránění či limitování přístupu k Internetové stránce;

 4. podnikat jakékoliv kroky, které znamenají, nebo by mohly znamenat bezdůvodnou či nepřiměřeně nadměrnou zátěž pro naši infrastrukturu;

 5. pokoušet se měnit, překládat, adaptovat, upravovat, dekompilovat či spětně stavět jakékoliv softwarové nástroje námi použité ve spojení s touto Internetovou stránkou.

 

4. Odškodnění

Zbavujete nás odpovědnosti za veškeré náklady, nároky, pohledávky, odpovědnosti, výdaje, poškození a ztráty způsobené vaším využitím Informací, či jakýchkoliv jejich částí, za jiným, než Povoleným účelem.

 

5. Ověřování informací a předpoklad rizika

5.1 Ověřování informací

Před shválením či využitím jakékoliv Nabídky třetí strany je třeba ověřit přesnost dané Informace.

5.2 Přijetí rizika

 

Přijímáte všechna rizika spojená s vaším:

 1. použitím Internetové stránky a Informací; a

 2. přijetím a použitím jakýchkoli nabídek třetích stran.

6. Bez záruky

Nezaručujeme:

 1. naprostou přesnost, kvalitu, úplnost, či spolehlivost Internetové stránky, Informací na ní uložených, a Nabídky třetí strany;

 2. že Internetová stránka a její Informace neobsahují chyby, viry a nejsou ohrozitelné neoprávněným přístupem či hackery.

 

7. Obecné

7.1 Úplnost

Tyto Podmínky použití obsahují kompletní dohodu mezi stranami a nahrazují jakoukoliv dřívější komunikaci mezi stranami.

7.2 Dodatky a úpravy

Tyto podmínky mohou být kdykoliv předmětem změny bez nutnosti upozornění.

7.3 Rozhodné právo

Tyto smluvní podmínky se řídí a musí být vykládány v souladu s platnými právními předpisy v Nizozemsku. Předkládáte výlučnou soudní pravomoc Nizozemských soudů, pokud jde o veškeré záležitosti vyplývající z těchto Podmínek.

hotels
Podmínky použití
© 2018 BestHotelOffers B.V.